WIE IS PROPOLIS ?


U kent misschien het grapje van “de vastgoedpromotor en zijn vriend”

De vastgoedpromotor toont fier aan zijn vriend een maquette en bijhorende
plannen voor een appartementsgebouw. Na enig kritisch onderzoek merkt de
vriend op dat hij niet in dat gebouw zou willen wonen. De promotor stelt zijn
vriend echter gerust.
“DIT GEBOUW DIENT NIET OM IN TE WONEN.
DIT GEBOUW IS OM TE VERKOPEN”

PROPOLIS is geen vastgoedmaatschappij die bouwt om snel weer te verkopen.

We investeren alleen in projecten die we ook op lange termijn willen behouden en
waar we zelf het beheer kunnen verzorgen.

We investeren dan ook alleen in projecten waar we zelf in geloven.
Meer nog, we investeren alleen in residenties waar we zelf willen wonen,
in kantoren waar we zelf graag werken.

PROPOLIS investeert ook graag in niet- alledaagse projecten. Zo zijn we in
Gent marktleider op gebied van instapklare appartementen voor korte-termijnverhuur (als alternatief voor businesshotel of als overgangsresidentie bij scheidingen) of specialiseren we ons in Antwerpen in zogenaamde flexkantoren.

PROPOLIS is steeds op zoek naar nieuwe projecten. Zo zijn we momenteel op
zoek naar gronden in stedelijke omgevingen (bij voorkeur aan een park of water)
voor het bouwen van zogenaamde “urban villa’s” of condominiums. De bedoeling
is met dezelfde projecten zowel in de architectuurboekjes als in de sociologieboeken
te geraken als voorbeeld van “kwalitatief anders wonen”. Mensen met goede ideeën of eventuele mede-investeerders zijn welkom.

Financiële referenties : mits aanvraag codenummer kan hier een volledig financieel
waarborgdossier gedownload worden.

PROJECTEN IN PORTEFEULLE

HET VIJFWINDGATENSTAPELHUIS (KANTOORPROJEKT ZUIDPARK GENT)
DE IJSFABRIEK (KANTOORPROJECT ANTWERPEN)
MESOPOTAMIE (KANTOOR EN RESIDENTIEEL VISSERIJ GENT)
RESIDENTIE ANTHEUNISSEN ( 28 woonunits en 50 pp GENT)
RESIDENTIE BONSGRACHT (WOONPARK DESTELBERGEN)
RESIDENTIE OURMONDE (VAKANTIEVERBLIJF IN LESSE SUR LESSE)

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

ZIGGURAT (revolutionair concept voor meergezinswoning)
FRERE ORBAN (spectaculair kantoorproject)

De propolisgroep wordt ondersteund door een groep van vastgoedspecialisten en
dit zowel op vlak van concept ( afd. spaceplanning), quantity-, quality-en safetycontrol (afd. Projectmanagement) op vlak van beheer ( afd. Facilitymanagement) zie www.technix.be (project-en facilitymanagement) en www.spaceplanning.be

FILOSOFIE

Sommige gebouwen zijn zoals klei. Je kan ze perfect boetseren tot een totaal
nieuw gebouw. Mooie voorbeelden hiervan zijn het vijfwindgatenstapelhuis
in Gent of de ijsfabriek in Antwerpen. Weinig gebouwen lenen zich echter tot
een dergelijke “restyling” of herbestemming.
Soms zijn de gebouwen te waardevol en moeten ze zoveel mogelijk in de bestaande staat bewaard blijven of gerestaureerd worden.
Soms zijn de gebouwen ook te weinig waardevol..
Ze hebben dan bouwfysisch te weinig recuperatiewaarde, of ze hebben te weinig
“ziel” om gerehabiliteerd te worden. Soms is ook hun ligging stedenbouwkundig
onverantwoord en worden ze dus beter afgebroken.

Hoedanook richten we ons in eerste instantie tot gebouwen die we zonder gène
radikaal kunnen herstijlen of afbreken voor een nieuwbouwprojekt.
Deze recyclage is zowel ingegeven door ecologische als economische motieven.

Tot op heden hebben we op een overtuigende wijze kunnen bewijzen dat het mogelijk
is spectaculaire vastgoedmeerwaarden te realiseren zonder één vierkante meter open groene ruimte te moeten aansnijden.

We werken dan ook graag samen met architectenbureaus die redeneren in termen
van ” stedelijke architectuur”.

Op de website www.reurba.org kan je voorbeelden vinden wat je ( op zijn hollands geformuleerd) allemaal kan aanvangen met een gebouw:
optoppen (een laag erop), aftoppen (een laag eraf),
uithollen (deel gevel perforeren), aanpuisten (deel aan de gevel aanhangen), bovenkameren (vertikaal samenvoegen), bijkameren (horizontaal samenvoegen),
aankoppen (toevoegen aan inkomzijde), uitplinten (toevoeging woningen op gelijkvloers), verbijzonderen (bv ombouw tot seniorenkomplex), onterven ( deel gebouwen afbreken om meer publiek groen te creëren), ontvloeren, verbergen ( bv
parkeertoren incorporeren in gebouw), verhoven (samenvoegen particuliere tuinen),
befronten (nieuwe gevelvoorbouw), ontboeren (herbestemmen boerderij), verthuizen
(implementatie woonfunctie in kantoorgebouw), vervloeien (gebouwen beter doen
aansluiten op andere zones in de stad) enzovoort.

Naast bouwkundig radicale ingrepen proberen we ook vaak functioneel innoverend
te zijn. Zo zijn we momenteel bezig met sterk innoverende “co-housing” projecten